Hướng dẫn sử dụng Google Home cho các thiết bị Sonoff 3 | 0

Hướng dẫn kết nối tài khoản eWeLink với Google Home qua Skill eWeLink Smart Home để điều khiển thiết bị Sonoff qua giọng…

548

1

1 năm

1 năm

nghnam0505

Hướng dẫn sử dụng Sonoff RF RFR3

Hướng dẫn kết nối Sonoff RF với remote 433 và ghép nối WiFi

2.6K

0

1 năm

1 năm

Hướng dẫn sử dụng Sonoff Basic

Hướng dẫn sử dụng công tắc WiFi thông minh 1 cổng Sonoff Basic

1.8K

0

1 năm

1 năm

Hướng dẫn sử dụng Sonoff 4CH Pro

Hướng dẫn sử dụng (tải file PDF) Sonoff 4CH Pro và 4CH Pro R2

973

0

1 năm

1 năm

648

1

1 năm

1 năm

Hướng dẫn thiết lập IFTTT cho các sản phẩm Sonoff 1 | 0

Hướng dẫn thiết lập IFTTT cho các sản phẩm Sonoff để điều khiển các thiết bị Sonoff và thiết lập ngữ cảnh thông minh cho…

635

0

1 năm

1 năm

544

0

1 năm

1 năm

532

0

1 năm

1 năm

Thêm thiết bị Sonoff trên ứng dụng eWeLink

Quy trình chung để thêm thiết bị Sonoff trên ứng dụng eWeLink

474

0

1 năm

1 năm

467

0

1 năm

1 năm

loading...