Đối với các sản phẩm Sonoff do Sonoff Việt Nam phân phối thì sau khi tạo tài khoản eWeLink, người dùng đăng nhập tài khoản, tiến hành thêm thiết bị để sử dụng. Quá trình này có thể được thực hiện dễ dàng qua các bước: thêm thiết bị - khai báo mạng WiFi - dò tìm thiết bị - ghép nối - đặt tên thiết bị - thiết lập điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sử dụng có thể phát sinh một số khó khăn liên quan đến thiết lập ngữ cảnh nhà thông minh hay sự cố chia sẻ thiết bị. Sau đây là một số hỏi đáp nhanh liên quan đến tính năng chia sẻ & thiết lập ngữ cảnh nhà thông minh ở một số thiết bị Sonoff trên ứng dụng eWeLink.

Làm thế nào để tạo một cảnh với thiết bị RF Bridge 433?

Chỉ hỗ trợ Android để tạo cảnh dựa trên thiết bị RF Bridge. Sonoff RF Bridge 433 (Android 3.1.0 trở lên) - thêm Báo thức có thể được đặt làm thiết bị kích hoạt. Bạn có thể đặt thông báo cảnh báo làm điều kiện kích hoạt bật / tắt thiết bị thông minh khác. Sonoff Bridge 433 - bộ điều khiển RF bổ sung có thể được thiết lập như thiết bị thực thi. Bạn có thể đặt mức nhiệt độ / độ ẩm / cường độ ánh sáng / mức âm thanh được chỉ định từ Sonoff SC, Sonoff TH10/16, Sonoff S22..

Tại sao những người dùng khác không thể nhận được lời mời khi tôi chia sẻ thiết bị?

Đây là những lý do:

  • Tài khoản bạn muốn chia sẻ chưa được đăng nhập.
  • Tài khoản bạn muốn chia sẻ đã đăng nhập nhưng không trực tuyến (màn hình không sáng) hoặc không chấp nhận.
  • Mạng WiFi của bạn hoặc mạng WiFi của người dùng khác bị ngắt kết nối hoặc không ổn định.

Lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ chia sẻ với các tài khoản xuyên lục địa. Trong cùng một châu lục, người dùng có thể chia sẻ giữa tài khoản email, tài khoản điện thoại di động và tài khoản của bên thứ ba.

Tôi không thể chia sẻ thiết bị của mình với gia đình, với lỗi rằng “User does not exist” hoặc “Number does not exist”

Trong khi chia sẻ thiết bị, cả hai nên đăng nhập vào eWeLink và cùng trực tuyến. Vì nếu tài khoản bạn muốn chia sẻ không trực tuyến, họ sẽ không nhận được thư mời.

Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản bạn muốn chia sẻ đang kết nối với máy chủ của cùng một châu lục. Chỉ khi hai tài khoản được đăng ký với máy chủ của cùng một châu lục có thể được chia sẻ với, không có tài khoản xuyên lục địa nào có thể được chia sẻ. Nếu bạn sử dụng VPN để tạo tài khoản, quốc gia IP có thể ở các châu lục khác, vì vậy tài khoản của bạn sẽ kết nối với máy chủ của một châu lục khác. Tất cả tài khoản dựa trên số điện thoại đang kết nối với máy chủ Châu Á không thể chia sẻ từ tài khoản dựa trên số điện thoại với tài khoản email hoặc ngược lại.

Tôi đã chia sẻ thiết bị của mình với vợ, nhưng cô ấy không thể chỉnh sửa cảnh và nhóm, cô ấy không thể tải các thiết bị được chia sẻ để xuất hiện trên ứng dụng Alexa / Google Home / IFTTT của cô ấy

Chỉ chủ sở hữu thiết bị mới có quyền thiết lập cảnh / chia sẻ và sử dụng nó trên ứng dụng của bên thứ ba. Đối với vấn đề bảo mật, chúng tôi chỉ cho phép quyền hẹn giờ đối với những người dùng khác. Nếu vẫn không thành công, hãy thử gỡ ứng dụng eWeLink và cài đặt lại. Sau đó thử chia sẻ lại.

Tại sao nó cho thấy người dùng tôi muốn chia sẻ không trực tuyến? 

Bạn phải đảm bảo rằng người dùng bạn muốn chia sẻ có tài khoản eWeLink và đang trực tuyến (giữ cho màn hình sáng).

Tại sao danh sách thiết bị chia sẻ biến mất (đặc biệt là khi tôi chuyển đổi ngôn ngữ)?

Đăng xuất khỏi ứng dụng, sau đó đăng nhập lại để kiểm tra xem nó có ở đó không. Hoặc bạn nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới hơn.

Tại sao thiết bị chia sẻ từ một tài khoản khác biến mất khỏi tài khoản của tôi?

Chủ sở hữu thiết bị có thể đã xóa nó khỏi tài khoản của họ.

Ngoài ra, bên cạnh các vấn đề về chia sẻ và thiết lập ngữ cảnh đã được giải quyết ở trên thì trong nhiều trường hợp có thể thiết bị phát sinh lỗi Firmware, cụ thể như sau:

Làm thế nào để xem phiên bản của ứng dụng và Firmware?

Để xem các phiên bản ứng dụng, hãy vào User Center, phiên bản ứng dụng sẽ xuất hiện ở đó. Để xem phiên bản Firmware, hãy nhập vào giao diện điều khiển của thiết bị, nhấp vào góc trên bên phải “Settings”, thông tin phiên bản Firmware sẽ có ở đó.

Tại sao chương trình cập nhật Firmware dừng lại nửa chừng? 

Khi thông báo lỗi biến mất, đóng ứng dụng lại. Sau đó mở ứng dụng lên, kiểm tra xem Firmware đã được cập nhật thành công không. Nếu không thành công, sau đó thử lại để cập nhật lại. Lỗi dừng cập nhật Firmware nửa chừng này có thể là do: Wifi không ổn định có thể gây ra lỗi cập nhật Firmware.

Hãy thử tắt Wifi, sử dụng mạng di động để cập nhật. Mỗi lần cập nhật thất bại thì hãy xóa thiết bị, lấy một điện thoại khác làm điểm phát sóng (hotspot), sau đó thêm thiết bị của bạn qua mạng WiFi hotspot này. Sau khi thêm thành công thiết bị, hãy cập nhật lại Firmware của thiết bị. Khi nó được thực hiện, xóa nó, thêm lại thiết bị thông qua WiFi ban đầu của bạn.

Tại sao cùng một model nhưng lại hiển thị phiên bản firmware khác nhau?

Có hai tình huống:

  1. Hai thiết bị khác nhau trong các phiên bản như Pow và Pow R2. Hai thiết bị này là khác nhau và sử dụng các Firmware khác nhau.
  2. Bạn nên cập nhật firmware cho từng thiết bị của mình. Không thể chia sẻ Firmware với các thiết bị khác nhau, ngay cả khi chúng chính xác là cùng một kiểu.