Sau mỗi lần cúp điện và có điện lại thiết bị thông minh của bạn đang ở trạng thái nào? Bạn muốn các công tắc, thiết bị thông minh của mình sẽ luôn ở trạng ON khi có điện. Đối với các thiết bị nhà thông minh của Sonoff Việt Nam, bạn dễ dàng xem trạng thái Power on state của thiết bị, thiết lập trạng thái của thiết bị hoặc từng cổng của thiết bị trên ứng dụng eWeLink theo hướng dẫn bên dưới.

Thiết bị Sonoff sẽ tự động kết nối lại với WiFi khi có điện. Bạn cũng có thể thiết lập trạng thái của rơle trên ứng dụng eWeLink là ON, OFF, Keep. Trạng thái Keep sẽ duy trì trạng thái cũ của thiết bị trước khi mất điện.

Cách thực hiện thiết lập trạng thái hoạt động của thiết bị Sonoff khi có điện:

  1. Đăng nhập vào tài khoản
  2. Chọn thiết bị muốn thiết lập
  3. Bấm Device Setting
  4. Thiết lập ON, OFF, Keep ở mục Power on state


Đối với các thiết bị nhiều cổng như Sonoff 4CH, 4CH Pro thì việc thiết lập trạng thái trên từng cổng