Menu
Giỏ hàng

Tổng hợp sản phẩm Sonoff chính hãng

Sản phẩmTính năngHỗ trợ LANNguồn vàoDòng tối đaTải tối đaTần sốGiá
Basic
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
90~250V AC10A2200W2.4Ghz138 nghìn
RF
 • Hỗ trợ điều khiển, giám sát và quản lý từ xa qua WiFi
 • Tắt mở qua remote 433
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
90~250V AC10A2200W2.4Ghz,
433MHz
219 nghìn
Mạch 5V
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở qua LAN
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
5~24V DC10A240W2.4Ghz169 nghìn
TH10/TH16
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Giám sát, tính toán điện năng tiêu thụ
 • Bảo vệ quá tải, báo cáo 100 ngày sử dụng
KHÔNG90~250V AC10A/15A

2200W
(10A)

3500W
(15A)

2.4Ghz219 nghìn
Dual R2
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
KHÔNG90~250V AC16A3500W2.4Ghz290 nghìn
Pow
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Giám sát, tính toán điện năng tiêu thụ
KHÔNG90~250V AC15A3500W2.4Ghz312 nghìn
Pow R2
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Giám sát, tính toán điện năng tiêu thụ
 • Bảo vệ quá tải, báo cáo 100 ngày sử dụng
KHÔNG90~250V AC15A3500W2.4Ghz345 nghìn
4CH R2
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • 4 nút tắt/mở cứng
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chế độ tắt mở Self-locking
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
KHÔNG90~250V AC10A2200W2.4Ghz475 nghìn
4CH Pro R2
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • 4 nút tắt/mở cứng
 • Tắt mở qua remote 433 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • 3 chế độ: Inching, Self-locking và Interlock
 • Thời gian trễ: 1 16s ở chế độ Inching
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
KHÔNG90~250V AC/
5~24V DC
10A/cổng2200W/cổng2.4Ghz,
433MHz
689 nghìn
T1 UK
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cảm ứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 315 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN (chỉ dòng 1 cổng)
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Nút dễ nhận biết, phát sáng ban đêm

(chỉ 1 kênh)
90~250V AC2A/cổng600W/cổng2.4Ghz,
315MHz
449 nghìn
T1 EU
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cảm ứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 315 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN (chỉ dòng 1 cổng)
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Nút dễ nhận biết, phát sáng ban đêm

(chỉ 1 kênh)
90~250V AC2A/cổng600W/cổng2.4Ghz,
315MHz
449 nghìn
T1 US
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cảm ứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 315 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN (chỉ dòng 1 cổng)
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Nút dễ nhận biết, phát sáng ban đêm

(chỉ 1 kênh)
90~250V AC2A/cổng600W/cổng2.4Ghz,
315MHz
449 nghìn
Slampher
 • Chuẩn cắm phi 27 mm phổ biến cho các bóng đèn
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 433 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
90~260V AC2A200W2.4Ghz,
433MHz
269 nghìn
B1
 • Quản lý từ xa qua WiFi trên app eWeLink
 • Điều chỉnh độ màu, độ sáng phù hợp
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tiết kiệm điện đến 80% mà không làm giảm độ sáng
  và chất lượng ánh sáng so với đèn huỳnh quang 60W.
 • Chưa hỗ trợ IFTTT
KHÔNG90~250V AC2A6W2.4Ghz374 nghìn
S20
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Tắt/mở qua LAN
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt sử dụng
90~250V AC10A2200W2.4Ghz299 nghìn
S26
 • Quản lý từ xa trên ứng dụng
 • Hỗ trợ tắt điều khiển quan mạng LAN để bật tắt thiết bị
  ngay cả khi không có WiFi
 • Đồng bộ hóa trạng thái thiết bị thời gian thực
 • Chế độ hẹn giờ, lịch biểu thông minh.
 • Chia sẻ kiểm soát
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Tương thích hoàn hảo với Amazon Alexa, Google Assistant,
  IFTTT, Google Nest
90~250V AC10A2200W2.4Ghz359 nghìn
S30
 • Quản lý từ xa trên ứng dụng
 • Hỗ trợ tắt điều khiển quan mạng LAN để bật tắt thiết bị
  ngay cả khi không có WiFi
 • Đồng bộ hóa trạng thái thiết bị thời gian thực
 • 8 chế độ hẹn giờ, lịch biểu thông minh.
 • Chia sẻ kiểm soát
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Tương thích hoàn hảo với Amazon Alexa, Google Assistant,
  IFTTT, Google Nest
110~125V AC10A-2.4Ghz359 nghìn
S31
 • Tắt/mở từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink
 • Giám sát điện năng tiêu thụ
 • Bảo vệ quá tải với các giá trị ngưỡngthiết lập
 • Đồng bộ trạng thái thực trên thiết bị
 • Tích hợp camera smartphone cũ
 • Chế độ ngữ cảnh thông minh
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Tương thích IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 hẹn giờ, đếm ngược
 • Chia sẻ quyền kiểm soát, đồng bộ trạng thái thực
KHÔNG120V AC
60HZ
16A-2.4Ghz350 nghìn
iFan 02
 • Tắt mở từ xa qua WiFi quạt trần hoặc đèn
 • Điều chỉnh tốc độ quạt: 1, 2, 3
 • Điều chỉnh độ sáng của đèn
 • Có remote RM433 đi kèm
 • Đồng bộ trạng thái thực.
 • Tính năng hẹn giờ, lịch biểu thông minh
 • Tính năng ngữ cảnh thông minh
 • Hỗ trợ nhận lệnh qua giọng nói
 • Chưa hỗ trợ IFTTT
KHÔNG90~250V ACQuạt-2A
Đèn-5A

Fan: 500W

Light: 1250W

2.4Ghz494 nghìn
Mạch 7-32V
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở qua LAN
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
7/32V DC10A50/120W2.4Ghz192 nghìn
SC
 • Giám sát thông số nhiệt độ, độ ẩm,
  chất lượng không khí, độ ồn
 • Giám sát từ xa theo thời gian thực trên ứng dụng eWeLink.
 • Kết hợp với các thiết bị thông minh khác
  theo các tham số môi trường thu thập được
 • Chế độ ngữ cảnh thông minh cho sức khỏe gia đình
 • Kết nối WiFi chuẩn 2.4Ghz 802.11 b/g/n
 • Sử dụng ứng dụng eWeLink (Android/iOS)
 • Tham số đầu vào cho thiết lập ngữ cảnh thông minh
 • Theo dõi nhiệt độ: 0-100 độ C
 • Theo dõi độ ẩm: 20-90%
 • Theo dõi ánh sáng: 3 mức tối, bình thường, sáng.
 • Theo dõi chất lượng không khí: 3 mức tốt, vừa phải, độc hại.
 • Theo dõi âm thanh: 3 mức yên tĩnh, bình thường, ồn ào
KHÔNGUSB 5V80mA0.4W2.4Ghz879 nghìn
Bridge 433
 • Chuyển tín hiệu RF đến app eWeLink qua WiFi
 • Tắt/mở các thiết bị RF sóng 433 MHz
 • Hỗ trợ tối đa 4 remote 4 cổng (16 thiết bị)
 • Nhận cảnh báo qua app từ các cảm biến kết nối
 • Tắt/mở các thiết bị RF qua WiFi (trên app)
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Chưa hỗ trợ IFTTT
KHÔNGUSB5V--2.4Ghz,
433MHz
325 nghìn
Dây LED L1
 • Tắt/mở từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink
 • Đồng bộ màu theo điệu nhạc.
 • Công cụ lấy màu linh hoạt
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Dễ dàng cắt, ghép nối, linh hoạt
 • Điều khiển qua giọng nói
KHÔNG12V DC--2.4Ghz585 nghìn
Basic R3
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Tích hợp Smartphone cũ làm camera giám sát
AC 100-240V10A2200W2.4Ghz175 nghìn
RFR3
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 433 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Tích hợp Smartphone cũ làm camera giám sát
AC 100-240V10A2200W2.4Ghz,
433MHz
247 nghìn
TX
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cảm ứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 433 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN (chỉ dòng 1 cổng)
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
 • Khung viền sắc nét, phát dạ quang ban đêm
AC 100-240V
50/60Hz 2A
2A/cổng
6A/tổng
/2.4Ghz,
433MHz
505 nghìn
iFan03
 • Tắt mở từ xa qua WiFi quạt trần hoặc đèn
 • Điều chỉnh tốc độ quạt: 1, 2, 3
 • Điều chỉnh độ sáng của đèn
 • Có remote RM433 đi kèm
 • Đồng bộ trạng thái thực.
 • Tính năng hẹn giờ, lịch biểu thông minh
 • Tính năng ngữ cảnh thông minh
 • Hỗ trợ nhận lệnh qua giọng nói
 • Chưa hỗ trợ IFTTT
NoAC100-240V
50/60Hz 5A
//2.4Ghz,
433MHz
526 nghìn
MINI
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tính năng hẹn giờ, lịch biểu
 • Hỗ trợ DIY.
 • Công tắc đèn đảo chiều 2 cực
 • Cho phép thiết lập ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý
 • Đồng bộ trạng thái thực
AC 100-240V
50/60Hz 10A
//2.4Ghz202 nghìn
Slampher R2
 • Chuẩn cắm phi 27 mm phổ biến cho các bóng đèn
 • Tắt mở qua WiFi trên app eWeLink
 • Tắt mở cứng trên thiết bị
 • Tắt mở qua remote RF 433 MHz
 • Điều khiển qua giọng nói
 • Điều khiển qua mạng LAN
 • Tương thích với IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 chế độ lịch biểu/đếm ngược/hẹn giờ
 • Ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý, đồng bộ trạng thái thực
AC 100-240V
50/60Hz
//2.4Ghz,
433MHz
272 nghìn
S55
 • Tắt/mở từ xa qua WiFi trên ứng dụng eWeLink
 • Tắt/mở qua LAN
 • Tiết kiệm điện năng tiêu thụ
 • Khả năng chống nước, chuẩn IP55
 • Đồng bộ trạng thái thực trên thiết bị
 • Tích hợp camera smartphone cũ
 • Chế độ ngữ cảnh thông minh
 • Điều khiển bằng giọng nói
 • Tương thích hoàn hảo IFTTT
 • Hỗ trợ tối đa 8 hẹn giờ, đếm ngược
 • Chia sẻ quyền kiểm soát
AC 100-240V
50/60Hz
10A-16A
//2.4Ghz589 nghìn
T4EU1C
 • Thiết kế dây đơn, không cần đi dây lại
 • Tắt/mở các thiết bị điện từ xa
 • Điều khiển qua giọng nói với Google Home, Alexa
 • Hẹn giờ tắt/mở
 • Tắt/mở cảm ứng siêu nhạy
 • Cho phép thiết lập ngữ cảnh thông minh
 • Chia sẻ quản lý với các thành viên trong gia đình
 • Đồng bộ trạng thái trên điện thoại
 • Kiểm soát qua mạng LAN khi không có WiFi
 • Đèn LED phát quang ban đêm, dễ dàng tìm thiết bị
 • Kính cường lực, chống trầy và dấu vân tay
AC 180-240V
50Hz 2A
AC 180-240V
50Hz 2A
/2.4Ghz459 nghìn
Camera
 • Giám sát từ xa qua WiFi trên app eWeLink
 • Góc nhìn rộng 360°, xoay 340° và nghiêng 120°
 • Ghi hình ảnh Full HD 1080P
 • Phát hiện chuyển động chính xác
 • Cảnh báo hoạt động thời gian thực
 • Tầm nhìn ban đêm với tính năng hồng ngoại nâng cao
 • Giao tiếp hai chiều
 • Hỗ trợ giao thức RTSP để quản lý nhiều hình ảnh
  giám sát hơn thông qua NVR, VLC,...
 • Lưu trữ trên thẻ nhớ TF
 • Xem và điều khiển từ xa cửa, gara của bạn khi làm việc
  với SONOFF RF Bridge
 • Hoạt động với công tắc / phích cắm thông minh SONOFF
/

5V 1A

/

/2.4Ghz1300 nghìn
Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này. Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về Chính sách thu thập thông tin của chúng tôi.